Teatr Kana

Ośrodek Teatralny Kana realizuje liczne działania o charakterze artystycznym, kulturotwórczym, edukacyjnym i badawczym. Najważniejsze projekty:
– Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy – Spoiwa kultury,
– Międzynarodowe Spotkania Teatralne OKNO,
– W poszukiwaniu tożsamości miejsca.
OŚK jest również jednym z organizatorów Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie, Festiwalu Musica Genera, Festiwalu Japan Now oraz innych ważnych dla miasta i regionu wydarzeń kulturalnych

(Prezydent Miasta Szczecina przyznał Teatrowi tytuł Ambasadora Szczecina).

Ośrodek Teatralny Kana
pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5
70-521 Szczecin
kananowelogo12