Komitet naukowy

Beata Bugajska, dr
Marek Bulsa, prof. nadzw. dr hab.
Ś.p. Maria Jarosz, prof. dr hab.
Zofia Chyra-Rolicz, prof. dr hab.
Krzysztof Frysztacki, prof. dr hab.
Barbara Goryńska-Bittner, dr
Jolanta Grotowska-Leder, prof. dr hab.
Przemysław Grzybowski, dr hab.
Krzysztof Jasiecki, prof. dr hab.
Sławomir Kalinowski, dr hab.
Aleksandra Jasińska-Kania, prof. dr hab.
Arkadiusz Karwacki, prof. nadzw. dr hab.
Agnieszka Kołodziej-Durnaś, prof. nadzw. dr hab.
Kazimiera Król, doc. dr
Bożena Płonka-Syroka, prof. nadzw. dr hab.
Piotr Sałustowicz, prof. nadzw. dr hab.
Tomasz Sikorski, prof. nadzw. dr hab.
Henryk Samsonowicz, prof. dr hab.
Grzegorz Strauchold, prof. dr hab.
Ryszard Szarfenberg, prof. nadzw. dr hab.
Marek Szczepański, prof. dr hab.
Janusz Sztumski, prof. dr hab.
Śp. Elżbieta Tarkowska, prof. dr hab.
Leszek Wieczorek, prof. nadzw. dr hab.
Tomasz Zarycki, prof. dr hab.