OPŁATY

fotel-1-5

Opłata standardowa (pracownicy naukowi ze stopniem doktora, doktora habilitowanego oraz profesora oraz inni pracujący) – 300 zł

Doktoranci i studenci 200 zł

Uczestnicy bez referatu, w całości konferencji – 100 zł

Uczestnicy zainteresowani tylko ew. publikacją referatu – 400 zł

Opłaty proszę dokonywać na konto Uniwersytetu Szczecińskiego
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

w tytule należy podać numer subkonta 0145

 

Opłata konferencyjna obejmuje: catering w czasie dwóch dni konferencji, publikację tekstów w recenzowanej publikacji (pracy zbiorowej z e-bookiem) po otrzymaniu pozytywnych recenzji.
Opłatę konferencyjną należy uiścić do 15 października 2016 roku

Zgłoszenia na konferencję, wraz abstraktem proponowanego referatu, prosimy przesyłać z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego na adres: marginalizacja@whus.pl  do 20 sierpnia 2016 r. Wszystkie abstrakty zostaną poddane wstępnej ocenie przez Komitet Organizacyjny i recenzji przez członków Rady Naukowej konferencji.