„Powrót Wikingów” – spektakl teatralny

plakat„Powrót Wikingów” to pierwszy spektakl Grupy Teatralnej Wikingowie.
Grupa powstała we wrześniu 2013 r. Wówczas to aktorka Dorota Abbe po raz pierwszy trafiła do Ośrodka dla Bezdomnych w Szczepankowie na zaproszenie mieszkającej w nim grupy „teatralnych zapaleńców”. Postanowili oni zrealizować spektakl, który miał zwrócić uwagę poznaniaków na potrzebę zorganizowania na terenie miasta ogrzewalni dla bezdomnych, przeciwko której protestowali okoliczni mieszkańcy.
Swoim przedstawieniem aktorzy z ośrodka w Szczepankowie chcieli przełamać utarte stereotypy na temat osób bezdomnych, udowodnić, że nie są ludźmi drugiej kategorii i przekonać mieszkańców Poznania, że nie powinni się ich bać. Tak powstał „Powrót Wikingów”, według tekstu Zuzanny Fichtner, pracownika socjalnego ośrodka i uczestników spektaklu, który wyreżyserowała Dorota Abbe. Spektakl ukazuje różne przyczyny bezdomności oraz próby wychodzenia z niej. Aktorzy zapraszają widzów do swojego świata. Mówią 
nie tylko o tym, przez co przeszli, ale także o swoich marzeniach i planach.

Rozpoczynając próby do „Powrotu Wikingów”, bezdomni artyści mówili, że pierwszy raz dają coś od siebie innym i to właśnie jest dla nich najważniejsze.

Premiera spektaklu odbyła się w lutym 2014 r. w Teatrze Nowym w Poznaniu. Przedstawienie grane było później kilkakrotnie na deskach tegoż teatru, na I Konkursie Teatrów Więziennych w Teatrze Ósmego Dnia, podczas Festiwalu Malta, w Teatrze Kamienica w Warszawie, w ramach zorganizowanej tam Międzynarodowej Konferencji o Bezdomności, w Radomiu, na zaproszenie tamtejszego Ośrodka dla Bezdomnych oraz na Suwalskich Teatr-Akcjach. Wszędzie spotykał się z niezwykle gorącym przyjęciem publiczności i mediów. Wielu przyznawało, że diametralnie zmienili swój stosunek do osób bezdomnych.
Ogrzewalnia w Poznaniu została otwarta w grudniu 2015 roku przy ul. Krańcowej.