Sesje tematyczne

fotel-1-5

 1. Marginalizacja a rozwój społeczny – wyzwania poznawcze
  • Dyskurs społeczny o marginalizacji
  • Definicja i pomiar marginalizacji oraz zagrożenia nią
  • Osobliwość marginalizacji wobec innych zjawisk defaworyzujących, np. wobec wykluczenia społecznego i pauperyzacji
  • Warunki powstawania, kształtowania się i zanikania marginalizacji
  • Kryteria odróżniania marginalizacji i wykluczenia społecznego
  • Mechanizmy kształtowania się marginalizacji
  • Zbiorowe i jednostkowe konsekwencje marginalizacji,
 2.  Historyczne wymiary marginalizacji i marginesu społecznego
  • Historyczne procesy i zjawiska marginalizacji – wykluczenia – ekskluzji
  • Czy istnieją warstwy społeczne niehistoryczne np. „męty” i „próżniaki” (np. przestępcy, żebracy, kloszardzi, szulerzy, oszuści, prostytutki, bezdomni, znachorzy, sutenerzy, kombinatorzy, ect.)
  • „Ludzie wykluczeni” jako kategoria historyczna: alkoholicy, narkomani, chorzy umysłowo, homoseksualiści, ect.
  • Historyczne enklawy wykluczenia np. „getta” nędzy, dzielnice przemysłowe, baraki dla bezdomnych
  • Historia instytucji związanych z wykluczeniem np. przytułki, domy noclegowe, areszty, więzienia, stacje opieki miejskie i inne
  • Problem marginalizacji społecznej programach historycznych ruchów politycznych, stronnictw, organizacji społecznych
  •Historia strajków, buntów, rebelii i rewolucji jako żywiołowych reakcji na marginalizację
 3. Formy marginalizacji a rozwój współczesnych społeczeństw – wyzwania praktyczne
  • Mechanizmy marginalizacji i demarginalizacji dotyczące różnych zbiorowości społecznych i odmiennych dziedzin życia społecznego, np. choroby psychiczne
  • Skutki marginalizacji i samomarginalizacji jako negatywne wskaźniki rozwoju społecznego, np. samobójstwa
  • Polityka państwa, związki zawodowe i organizacje pracodawców wobec marginalizacji pracowniczej
  • Polityka społeczna wobec konsekwencji marginalizacji społecznej
  • Efektywność pomocy społecznej w zapobieganiu marginalizacji i przeciwdziałaniu jej skutkom
  • Społeczna skuteczność działań demarginalizujących (zbiorowych i jednostkowych, np. terapeutycznych)