ZGŁOSZENIE

fotel-1-5

Karta zgłoszenia uczestnictwa >>>

Zgłoszenia na konferencję, wraz abstraktem proponowanego referatu, prosimy przesyłać z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego na adres: marginalizacja@whus.pl  do 20 sierpnia 2016 r.

Wszystkie abstrakty zostaną poddane wstępnej ocenie przez Komitet Organizacyjny i recenzji przez członków Rady Naukowej konferencji.